Poortwachter

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…er heeft zich een groep of organisatie gevormd die nauwlettend door gelijken, financiers, klanten en andere "buitenstaanders" in de gaten wordt gehouden.

* * *

Een project moet goede aansluitingen ontwikkelen met de buitenwereld waarmee het interacteert of behoort te interacteren.

Daarom:

Een van de deelnemers—een publiek persoon met een innemende persoonlijkheid—accepteert de rol van poortwachter. De poortwachter verspreid relevante en randinformatie van buiten het project naar de projectleden en "vertaalt" het naar termen relevant voor het project. De poortwachter mag ook informatie "lekken" naar relevante buitenstaanders.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *

De poortwachter vult betrek klanten aan, in de zin dat klanten "buitenstaanders" zijn. Het mooiste is natuurlijk klant aan boord.

poortwachter en brandmuur zijn onvoldoende om ontwikkelaars te beschermen in een door marketing gedreven productplanning. De poortwachter faciliteert de stroom van informatie van en naar de projectgroep terwijl brandmuur de informatiestroom beperkt om afleiding te voorkomen.