Lijst van relevante initiatieven

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

initiatief = ik ben begonnen ;-)

Het stamt oorpronkelijk uit "The Universal Traveler" en is een variatie daarop. De oplettende lezer herkent dat we in de eerste fase zitten. De Oriëntatie.

Wat aan de inhoud vooraf gaat en nu plaatsvindt is "Groepsdynamica": Inteactief wordt uitgezocht of je erbij hoort en mee wilt doen (De Rentmeesteresdiscussie). Wie de macht heeft (om bijvoorbeeld spelregels tot collectief goed te verheffen)

Pas als de cirkel is gesloten ontstaat een zichzelf optimaliserend systeem volgens de formule van de hypercycle zoals beschreven dooor Manfred Eigen. Dan zitten we volgens SD in de Beige ontwikkelingsfase; we zijn voor het eerst een nieuwe entiteit: Een Groep, een Reisgezelschap. Op zoek naar hun plek in de wereld, hun beloofde land.

Wat Harry brengt op het volgende actiepunt:

Harry stelt voor om de truuc te doen die in Universal Traveler "Packrat" heet. Zullen we in deze wiki een verzamelpagina maken waar we alle hyperlinks verzamelen. met een eigen beschrijving van nut en waarde ervan voor onze trip. Edit de pagina tot het ons eigen HARTelijkbedankt-verbindingspagina is met andere punten op het wereldwijde web. Zo komen mijn bookmarks eindelijk op orde. ;-)

Harry's opmerking 'het is allemaal al uitgevonden' herinnerde Willem aan The Whole earth Catalog http://en.wikipedia.org/wiki/Whole_earth_catalog: 'The Whole Earth Catalog was a sizeable catalog published twice a year from 1968 to 1972, and occasionally thereafter, until 1998. Its purposes were to provide education and "access to tools" in order that the reader could "find his own inspiration, shape his own environment, and share his adventure with whoever is interested."'. Gestart door Stewart Brant. Hieruit voortgekomen is een http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Business_Network .