Formule voor zelfvertrouwen

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

…een aantal spannende projecten houden je dag en nacht bezig. Je bent zeer doelbewust en voortvarend aan de slag.

* * *

Tegenslagen en sabotage ondermijnen je plannen en zorgen ervoor dat je minder stevig in je schoenen staat.

Tegenslagen zijn onvermijdelijk. Blijkbaar is je plan nog niet goed genoeg. Er ontbreekt nog iets aan. Wat dat is zal zich vanzelf openbaren. Richt je op je doelen en de blokkades vallen weg. Richt je op de blokkades en je doelen vallen weg.

De formule voor zelfvertrouwen zet je weer stevig in het zadel:

  1. Ik weet dat ik de capaciteit heb om dat wat ik beoog met mijn Definitieve Doel in het leven te bereiken. Daarom eis ik van mezelf aanhoudende, voortdurende actie om het te bereiken, en hier en nu beloof ik om zulke actie te ondernemen.
  2. Ik realiseer dat de overheersende gedachten van mijn geest zich uiteindelijk zullen reproduceren in naar buitengekeerde, fysieke actie en zichzelf geleidelijk zullen transformeren in de fysieke werkelijkheid. Daarom zal ik dagelijks mijn gedachten gedurende dertig minuten concentreren op de taak van het denken aan de persoon die ik wil worden, waarbij ik een helder, mentaal beeld van die persoon in mijn gedachten creëer.
  3. Ik weet dat door het beginsel van autosuggestie elk verlangen dat ik aanhoudelijk in mijn geest vasthoud zich uiteindelijk wil uitdrukken door een of andere praktische wijze van het behalen van mijn doel. Daarom wijd ik elke dag tien minuten aan het eisen aan mezelf van het ontwikkelen van zelfvertrouwen.
  4. Ik heb een heldere beschrijving gemaakt van mijn Definitieve Hoofddoel in mijn leven. Ik zal nooit stoppen met het proberen totdat ik voldoende zelfvertrouwen heb ontwikkeld voor haar verworvenheid.
  5. Ik realiseer me volledig dat geen enkele rijkdom of positie lang behouden kan blijven mits gebouwd op waarheid en rechtvaardigheid. Daarom zal ik mij met geen enkele transactie bezighouden die niet voordelig is voor ieder die erdoor beinvloed wordt. Ik zal succesvol zijn door het aantrekken van de krachten die ik wens te gebruiken, en de samenwerking met andere mensen. Ik zal anderen ertoe bewegen om mij te dienen vanwege mijn bereidheid om hun te dienen. Ik zal haat, afgunst, jaloezie, zelfzucht en cynisme elimineren door het ontwikkelen van liefde voor de gehele mensheid omdat ik weet dat een negatieve houding jegens anderen mij nooit succes kan brengen. Ik zal er voor zorgen dat anderen in mij geloven omdat ik in hen geloof, en in mijzelf. Ik zal deze formule ondertekenen, uit mijn hoofd leren en tenminste één keer per dag hardop herhalen, met het volledige vertrouwen dat het mijn gedachten en acties geleidelijk zal beïnvloeden, zodat ik een zelfstandig en succesvol persoon zal worden.

Daarom:

Leer de formule van zelfvertrouwen uit je hoofd en herhaal hem dagelijks.

* * *

De formule voor zelfvertrouwen gaat hand in hand met jouw vurig verlangen. Ze helpen elkaar.

Bron: Think And Grow Rich, Napoleon Hill, pagina 52 e.v.