Duimenprotocol

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

patroonstatus: kiem

…De groep lijkt voldoende informatie verzameld te hebben om tot een beslissing te komen.

* * *

Hoe neem je snel en eenvoudig een beslissing, terwijl je een ieders mening tot zijn recht laat komen.

Daarom:

Vraag een ieder om zijn duim in de lucht te steken. Duim omhoog, opzij of omlaag. Duim omhoog steun je de beslissing actief, opzij volg je de groep, en duim omlaag is tegen.

* * *

Je betrekt met deze manier van beslissen ook de stille mensen in de groep. Je creert een expliciet moment van beslissen, zodat er daadwerkelijk consent is in de groep (in plaats van een misplaatst gevoel van consensus). Dit voorkomt misverstanden - als je gewoon een rondje doet, loop je het risico dat mensen die niet zo'n lekker gevoel hebben bij de beslissing, maar dat nog niet kunnen articuleren, niets zeggen. Het _lijkt_ dan of iedereen het er mee eens is, maar er zitten nog een paar deelnemers met niet-zo'n-lekker-gevoel.

Het duimenprotocol vormt bijna een standaard onderdeel van het proces van instemming.

bron: uit het book of life, tot willem gekomen via Software for your Head van twee McCarthy's .

Aloha:categorie besluitvormingspatronen