Drie tot vijf persoonlijke waarden

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dit is van waarde voor Harry:

  • Liefde (= de eenheidstrevende kracht, de vrije vorm van verbondenheid)
  • Logica (= de wet van oorzaak en gevolg, erg handig)
  • Humor ( = als in een doodserieuze zaak)

---Harry

Dit is, naast het bovenstaande, ook van waarde voor Harm, in elke beginnende samenwerking:

  • Alles en iedereen is goed, en waardevol, en leuk zoals het, hij of zij is.

Bij een waardevol project zijn alle energieen aanwezig, en 'zoekt' het proces als vanzelf naar complementariteit. Dat kan op zachte en harde manieren, met haantjesgedrag, conflicten, mooie eentweetjes en alle andere tussenliggende manieren. En allemaal zijn ze okay, doordat je ze begrijpt.

  • Iets neerzetten in de wereld vereist veel ontwikkelings- en vooral veel DECONSTRUCTIEwerk. Pas dan blijft er iets over dat werkelijk veel waarde toevoegt, voor eenieder persoonlijk, voor de samenwerkende groep en voor de wereld om ons heen.