Crowdsourcing

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

CrowdSourcing is een neologisme, gebruikt om een recente hausse aan te duiden, waarin bedrijven hun eigen klantenbestand aanspreken voor advies en innovatie. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de recente ontwikkeling van user generated content. De term werd het eerst gebruikt door http://nl.wikipedia.org/Jeff_Howe Jeff Howe].

CrowdSourcing projecten lijken sterk op open source projecten zoals Linux en Mozilla. CrowdSourcing gaat echter wel uit van bedrijven, die uiteindelijk winst gaan maken op de verbeteringen, de bijdrages kunnen wel beloond worden.