Boter bij de vis

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Patroonstatus: kiem.

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

* * *

Een snelle en billijke beloning voor jouw inzet en energie geeft beide partijen voldoening en houdt wakker.

Krachten:

  • Rente moedigt laat betalen aan.
  • Te laat betalen vergroot wantrouwen en verlaagt de zin.
  • Geld moet stromen.

Daarom:

Laat bij voorkeur per omgaande voor je diensten betalen, of in ieder geval binnen een redelijke termijn (twee of vier weken). Schort je diensten op als de betaling van je vorige diensten op zich laten wachten.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *

Laat je bij voorkeur afrekenen op resultaat en niet op basis van inspanning. Of zorg voor een combinatie van vaste en variabele beloning. Zorg ervoor dat het variabele gedeelte geheel, of voor het grootste gedeelte, onder jouw directe controle valt.