Ambassadeur

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…een organisatorische structuur is aan het opkomen, zowel formeel als informeel, en regelmatig contact op de werkvloer cultiveert vriendschappen en andere sociale interacties die roepen om ondersteuning voor gemeenschappelijke sociale graties en functioneren.

* * *

Een organisatie is een sociale entiteit waarvan haar functioneren afhangt van meer dan alleen profesionele relaties.

Daarom:

Verzeker je ervan dat een of meer mensen dienen in de rol van ambassadeur om de sociale processen te dienen, zowel achter de schermen als tijdens sociale gebeurtenissen.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *

De rol van ambassadeur is zeker niet vrijblijvend en biedt meer verplichtingen dan die van een evangelist.