User:Martien/Drijfveren

From AardRock Wiki
< User:Martien
Revision as of 16:42, 30 January 2007 by Martien (talk | contribs) (→‎Individualistisch: later meer)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Inzicht in drijfveren

Inzicht in Martien's drijfveren helpt je te begrijpen 'waarom Martien de dingen doen zoals hij ze doet.

Martien's drijfveren geven het relatieve belang dat hij hecht aan een zestal basale drijfveren en de vervulling van de bijbehorende behoefte:

# drijfveer vervult de behoefte om: score
1 intellectueel te weten 58%
2 individualistisch te kunnen sturen 55%
3 esthetisch balans te vinden 51%
4 sociaal te helpen 50%
5 traditionalistisch orde te scheppen 49%
6 praktisch investeringen terug te verdienen 40%

Martien is een goed gebalanceerd persoon die graag kennis, kunde en ervaring opzuigt en dat vervolgens met passie aanrijkt aan anderen. Zijn relatief lage score op de practische drijfveer wordt verklaard door zijn afkeer van de huidige, sterk op uitbuiting, economisch en financieel gebaseerde maatschappij. Martien is actief bezig andere oplossingen hiervoor te vinden.

Elke drijfveer vertelt van Martien:

 • het perspectief van waaruit hij de wereld bekijkt;
 • wat hem werkelijk beweegt; en
 • welke houding in tal van situaties aanneemt.

Vaak worden drijfveren ook wel 'verborgen' motivatoren genoemd, omdat het niet altijd makkelijk valt te achterhalen wat iemands drijfveren zijn, soms ook niet voor de persoon in kwestie. Drijveren zeggen iets over de unieke kwaliteiten die Martien te bieden heeft.

Laat Martien's drijfveren je helpen te begrijpen waarom hij de dingen doet die hij doet. Waar gedrag iets zegt over de manier waarop u reageert en handelt vormen drijfveren de reden van dat gedrag en bepalen ze in belangrijke mate de richting en het doel ervan.

Martien's drijfveren vormen de motor achter zijn gedrag en geven er tegelijkertijd richting aan. Drijfveren bepalen in belangrijke mate wat we belangrijk vinden in het leven en in wat voor situaties we geneigd zijn om in actie te komen.

Martien's drijfveren zijn bepalend voor de houding hij aanneemt in reactie op wat er om hem heen gebeurt. Deze handleiding geeft je meer inzicht in de drijfveren die voor Martien belangrijk zijn, en die mede bepalend zijn voor de kwaliteiten die hij meebrengt.

Intellectueel

Kenmerkend voor de intellectuele drijfveer is de drang om kennis op te doen en de wens om te leren. Mensen die gedreven worden door deze drijfveer nemen doorgaans een "cognitieve" houding aan. Dat wil zeggen, zij stellen zich over het algemeen niet oordelend op en zijn niet zozeer geïnteresseerd in de schoonheid of het gebruiksnut van een bepaald object of fenomeen, maar meer in het observeren ervan en het verklaren of beredeneren van wat zij waarnemen.

Omdat een intellectueel gedreven individu zich richt op waarneming, kritische toetsing en ratio wekt hij of zij vaak de indruk een intellectueel te zijn. Het belangrijkste doel in het leven van de intellectueel gedreven persoon, is het ordenen en systematiseren van kennis en het vergaren van kennis om de kennis.

Martien in het algemeen

 • Hecht meer waarde aan de kans om te leren (naar een workshop of een conferentie gaan) dan aan kleine, materiële prikkels en bonussen.
 • Vindt het leuk om boekwinkels te bezoeken en komt wel eens thuis met een impulsieve aankoop.
 • Blijft scherp en vindt intellectuele uitdagingen leuk.
 • Is overtuigd van het feit dat we nooit uitgeleerd zijn.
 • Voelt een sterke behoefte om te leren, en vergaart al lerende vaak meer kennis dan eigenlijk nodig is.
 • Neemt een "cognitieve" houding aan. Zoekt onder de oppervlakte om de betekenis van dingen te achterhalen.
 • Is geïnteresseerd in nieuwe methoden en hoe ze kunnen worden toegepast op bestaande structuren en concepten.
 • Is er van overtuigd dat voortdurende scholing en training goed is voor het persoonlijke welzijn—een levenlang leren.
 • Gaat graag naar beurzen, congressen en seminars, die te maken hebben met zijn interessegebied en expertise, om nieuwe ideeën op te doen voor het team, de organisatie en de samenleving.

Martien's waarde voor u

Martien:

 • Zal lang en hard werken om een complex probleem op te lossen.
 • Wordt door anderen vaak opgezocht met hun vragen, omdat zij weten dat hij nu eenmaal veel kennis in huis heeft.
 • Vergaart een maximum hoeveelheid aan informatie over een bepaald onderwerp, omdat hij vaak de juiste vragen stelt en door blijft vragen.
 • Hanteert een logische benadering van probleemoplossing en heeft het geduld om de diverse alternatieve oplossingen te analyseren.
 • Is meestal in staat nieuwe vragen waar het team mee geconfronteerd wordt te beantwoorden, en/of weet waar de antwoorden kunnen worden gevonden.
 • Is goed in staat 'op eigen houtje' te lezen, te studeren en te leren.

Zet Martien voor je in

Martien geniet van:

 • Beloningen met prikkels die zijn zucht naar kennis bevredigen, zoals trainingen, workshops, boeken, een abonnement op vakliteratuur etc.
 • Het uitstralen en uitzenden van inhoudelijke en wetnschappelijke geloofwaardigheid wanneer hij te maken krijgt met klanten of met interne belanghebbenden, die gedetailleerde informatie nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.
 • Workshops, cursussen, conferenties—stuur Martien en laat hem leren.
 • De moeite van anderen die proberen uit te vinden welke onderwerpen zijn specifieke belangstelling genieten en alle daarmee verband houdende informatie aan hem doorsturen.
 • De tickets die soms bij wijze van een bonus voor speciale evenementen worden weggegeven.
 • Kaarten voor een cultureel evenement.

Laat Martien trainen, ontwikkelen en leren

 • Martien:
 • Heeft zijn eigen persoonlijke, continue ontwikkelings- en leerplan al opgezet.
 • Zal zijn huiswerk grondig en accuraat doen.
 • Stelt zich actief op als het gaat om leeractiviteiten, zowel in de werkomgeving als daarbuiten.

Aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling

Martien:

 • Zijn gevoel voor urgentie kan nog wel eens wisselen afhankelijk van hoe belangrijk Martien een bepaald onderwerp vindt, vanuit kennisoogpunt.
 • Kan nogal eens wat afstandelijk overkomen, vooral op mensen die zelf minder kennis gedreven zijn.
 • Kan zijn behoefte om nieuwe kennis te vergaren, meer in evenwicht moeten brengen met de noodzaak om praktische en realistische toepassingen op te leveren. Hij loopt soms te ver voor de muziek uit.

Individualistisch

De belangrijkste factor achter deze drijfveer is de behoefte aan sturing geven. Mensen met een hoge score op deze drijfveer hebben een sterke behoefte hun eigen lot (en dat van anderen) te kunnen sturen. Zij zien er doorgaans niet tegenop beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op (grote) groepen mensen.

Onderzoek heeft aangetoond dat veel succesvolle leiders (op welk gebied dan ook) waarde hechten aan de uitoefening van die sturing. De motivatie van mensen die sterk individualistisch zijn ingesteld, is het creëren van mogelijkheden om vooruit te komen in het leven en het hoogst bereikbare na te streven.

Martien:

 • Voelt een sterke behoefte om zichzelf te kunnen zijn en zijn eigen koers te kunnen varen.
 • Zal anderen regelmatig verrassen met spontane antwoorden of ideeën.
 • Vindt het prettig om dingen op zijn manier te doen, door gebruik te maken van zijn methodieken.
 • Gedijt goed in een team.
 • Vindt het prettig zijn eigen 'toko' te kunnen runnen; claimt ruimte binnen de organisatie om te kunnen uitblinken.
 • Is geneigd ver te gaan in situaties waarin winnen belangrijk is.
 • Voelt zich prettig in de spotlights en vindt het leuk om te laten zien waarin hij zich onderscheidt van anderen.

Waarde voor de organisatie—Martien:

 • Komt met creatieve ideeën.
 • Is niet bang om (berekende) risico's te nemen.
 • Is graag een uniek individu en waardeert het feit dat we allemaal anders zijn.
 • Brengt veel verschillende en dynamische ideeën in.
 • Is zich bewust van het feit dat ieder mens een individu is en dat iedereen goede ideeën kan hebben.
 • Schept plezier in het geven van presentaties aan kleine en grote groepen.
 • Wordt over het algemeen gezien als iemand die zijn publiek weet te boeien.

Motiveer Martien:

 • Vindt het leuk om soms opdrachten onafhankelijk van het team te kunnen uitvoeren.
 • Wil graag speelruimte om te experimenteren met nieuwe projecten, ideeën en verantwoordelijkheden.
 • Wil blijven leren en vooruitgang boeken.
 • Wil de kans en jouw geduld om zijn uniciteit uit te dragen en zijn eigen gevoel voor humor te uiten.
 • Groeit van de aandacht van anderen, en wil zich tegelijkertijd wel enigszins onafhankelijk op kunnen stellen jegens het team en de procedures en protocollen van het team.

Train en ontwikkeling en leren

Probeer voldoende ruimte te scheppen voor hem om zijn unieke kanten te kunnen uiten. Bied hem de kans zich bezig te houden met experimentele of niet-routinematige taken of mogelijkheden. Koppel de toegevoegde waarde die een leeractiviteit kan hebben aan de mogelijkheden die het hem kan bieden om zich binnen het team te onderscheiden door een unieke bijdrage te leveren. Aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling Martien zou zich moeten beseffen dat onderscheidende of unieke methodes niet altijd tot het gewenste resultaat leiden, en dat ze conflicten kunnen veroorzaken met anderen als ze niet met een zekere behoedzaamheid worden gebracht. Bepaalde botsingen op drijfveren kunnen worden voorkomen als Martien leert meer begrip op te brengen voor de behoeften van anderen, en voor de parameters en protocollen van zijn functie. Hierdoor kan zijn door individualisme gedreven houding enigszins in 'toom' worden gehouden. Zou vaker moeten luisteren in plaats van het woord te voeren.

Estetisch

TO DO: {{{1}}}

Sociaal

TO DO: {{{1}}}

Traditionalistisch

TO DO: {{{1}}}

Praktisch

TO DO: {{{1}}}