User:Martien/AardWorks

From AardRock Wiki
< User:Martien
Revision as of 11:19, 13 February 2007 by Martien (talk | contribs) (Initial version.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


AardWorks is a joint venture (V.o.F.) between AardRock B.V., Seek You Too B.V. and Tric B.V. to develop Kolibri, a fully distributed peer-to-peer open source software solution for sharing information cultural heritage among its passionate users, both professionals and amateurs.

Visie

De ervaring heeft geleerd dat betere software ontwikkelen minder een kwestie is van processen of gereedschappen en meer een zaak van interactie tussen individuen. Wij vinden dat goede software doet wat de gebruikers nodig hebben en onze focus ligt dan ook primair op de oplevering van werkende, gebruiksklare software. Om ervoor te zorgen dat het doet wat het moet doen leggen we meer nadruk op samenwerking dan op contractonderhandelingen. Want hoe goed ook een contract, veranderingen in de markt, technologie, mensen, wetgeving en organisatie zijn er altijd en we vinden het beter om die veranderingen te omarmen dan om vast te houden aan een plan.

Deze uitgangspunten hebben de afgelopen jaren geleid tot een methode van ontwikkelen waarin sturing op basis van terugkoppeling (feedback) centraal staat. Die terugkoppeling wordt verkregen door te werken in korte cycli met regelmatige opleveringen en met korte en snelle terugkoppellussen, waarbij steeds de belangrijkste belanghebbenden betrokken zijn.

Software ontwikkelt zich nooit op zichzelf. Er is altijd de dynamiek van de omgeving en de mensen die mee veranderen. Het wordt pas een succes als mensen de software gaan gebruiken en daarmee een verschil maken in de omgeving om hen heen. Software management betekent voor ons daarom ook verandermanagement. We verwachten dat deze visie zal doorklinken in onze aanpak en het aanbod, en dat u de hieruit voortvloeiende resultaten zult waarderen. U krijgt van ons een maatpak voor de prijs van een confectiepak. En een maatpak staat en zit beter.

Veel creatieve en getalenteerde individuen werken als zelfstandig ondernemer of hebben zich verzameld in kleine organisaties. AardWorks werkt als hoofdaannemer en katalysator synergetisch samen met deze individuen en organisaties. AardWorks werkt intensief en actief aan het werven, groeien en motiveren van deze talentvolle mensen en organisaties.

Missie

Het scheppen van betaalbare, werkende en vriendelijke software die leidt tot een dichter, intiemer, slimmer en rijker netwerk van vrienden, gelijken en kennissen die moeiteloos, veilig en vertrouwd fijnkorrelig informatie met elkaar kunnen delen.

Organisatie

AardWorks is op dit moment een collectief van AardRock B.V., cdegroot.com Beheer B.V. en Seek You Too B.V.

Status

Het Kolibri-project is begin 2006 afgesloten.