SMART

From AardRock Wiki
Revision as of 14:52, 6 January 2007 by Harry (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…je wilt alleen of samen met anderen iets ondernemen.

* * *

Een helder en concreet doel helpt met de realisatie van elke onderneming en activiteit.

  • Specifiek—het doel en de methoden zijn helder gedefinieerd;
  • Meetbaar—door glasheldere acceptatiecriteria zijn de doelen numeriek te meten;
  • Haalbaar—menselijk mogelijk, en het project beschikt over alle vereiste (hulp)middelen;
  • Resultaatgericht—zorg voor concrete en tastbare resultaten: waaraan kan je zien, ruiken, horen, voelen, of proeven dat het doel bereikt is; resoneert enomr met de meetbaarheid;
  • Tijdsgebonden—sla een paal in de grond op de datum en het tijdstip waarop je de doelen hebt gerealiseerd.

Daarom:

Maak het doel SMART: "Specific, Measurable, Achievable, Results-oriented, and Timebound".

* * *

Ben je gepassioneerd over het project, de onderneming en haar doelen, maak er dan een vurig verlangen van.

Lees ook WikiPedia over definities van SMART.