Conscious Company

From AardRock Wiki
Jump to navigation Jump to search

Conscious Capital Exchange

De Conscious Capital Exchange (CCX) is een initiatief van de CHE met als doel vraag en aanbod van Conscious Capital bijelkaar te brengen. De CCX is een oorspronkelijk idee van Peter Weijland en Alfred Schmits van Escador.

Conscious Capital is kapitaal dat is geïnvesteerd in Conscious Companies. Conscious Companies renderen beter en bieden meer stabiliteit en voorspelbaarheid in hun resultaten. Conscious Companies worden onder meer gekenmerkt door een open stijl van leiding geven en duurzame inzet van kapitaal waarop een stabiel, langdurig positief rendement kan worden geboekt.

De Conscious Company stijl begint met bewustwording van de manier waarop wij als ondernemers en bestuurders contact zoeken met elkaar, de markt en de omgeving. Door bedrijfsidentiteit en ego opzij te zetten en open, persoonlijk contact te maken ontstaat de mogelijkheid van co-creatie. En co-creatie leidt tot zakelijke mogelijkheden die we vooraf niet voor mogelijk hielden. De markt is ín het bedrijf en werkt door het bedrijf heen waardoor continuïteit en innovatie worden gewaarborgd.

CCX Q&A

 1. Hoe bepaal je wat “Conscious Capital” is en wat niet?
  • Hiervoor is de Conscious Company Standard bedoeld. Deze standaard is nog in ontwikkeling en moet uitgroeien tot een raamwerk waarin ook andere effectieve standaarden die bijdrage aan bewustzijnsontwikkeling een plaats kunnen krijgen.
 2. Hoe werkt de CCE organisatorisch dan?
  • De beurs werkt met leden. Leden zijn venture capital bedrijven, banken, private investors of ondernemers die geïnteresseerd zij in Conscious Capital investeringen. Tweemaal per jaar wordt een beurs georganiseerd waar we ca 40 leden hopen te ontvangen. Tijdens de beurs worden 10-15 bedrijfsplannen die voldoen aan zekere citeria door ondernemers en bedrijven gepresenteerd. De hele opzet is dat investeerders en ondernemers met elkaar in kcontact komen. Leden betalen €1.500 contributie per kalenderjaar waarvan de organisatie van de beurs tweemaal per jaar kostendekkend kan worden georganiseerd.
 3. Wat is de relatie met andere initiatieven zoals “Money Meets Ideas” en de “Herman Wijffels Innovatieprijs” ?
  • Money Meets Ideas is een initiatief van de Rabobank om innovatieve plannen voor te leggen aan informal investors. Er worden geen eisen gesteld aan ‘consciosness’ of duurzaamheid van de plannen. De Innovatieprijs is een prijs (€50.000) die door de Rabobank wordt betaald. Maar een prijs betekent nog geen financiering (wat als jouw plan €2 miljoen kost?).
 4. Wat ga je doen op de oprichtingsvergadering?
  • Het is te kort dag om op 31 maart de eerste beurs te organiseren. Bovendien zouden we dan Herman Wijffels, Don Beck en Ervin Laszlo niet kunnen gebruiken.

   De gedachte is nu dat 31 maart de oprichtingsbijeenkomst wordt van de beursorganisatie, en dat de sprekers hun reflectie geven op het concept van Conscious Companies.
 5. Wie voeren het plan nu uit?
  • Martien van Steenbergen en Peter Weijland vormen het projectteam voor dit initiatief tot dusverre. Meer trekkers zijn van harte welkom.
 6. Hoe worden de inkomsten uit de oprichtingsvergadering besteed?
  • Uitgangspunt is dat er 40 bezoekers komen à €1.500. Dat zijn tevens leden voor 2006. Het is de vraag wat we met de geplande opbrengsten van ca €60K kunnen en/of moeten doen. Kunnen we dat bedrag in haar geheel schenken aan de CHE voor de organisatie van de hele dag? Of moeten we er meer voor leveren? Zoals bijvoorbeeld de organisatie van de eerste beurs in het najaar 2006?
 7. Hoe worden de verdere inkomsten na 31 maart besteed?
  • Na 31 maart is de CCE in principe een kostendekkende operatie. Mogelijk dat een 10%-regeling nog inkomsten voor de CHE zou kunnen genereren. Echter: als de organisatie van de CCE door een derde partij volledig risico-dragend wordt georganiseerd dan zijn er grenzen aan wat je in redelijkheid uit de inkomsten kunt afromen.
 8. Hoe werven we de leden van de CCE?
  • De gedachte van Martien en Peter is tot dusverre dat we een vijftal bekende namen als “trekker” gebruiken om op hun beurt weer een 20-tal andere investeerders te benaderen.
  • Denk aan:
   1. Eckart Wintzen – PYMWYMIC
   2. Leen Zevenbergen – Escador
   3. Gert van Dijk – Nyenrode
  • Zo bereik je al gauw zo’n 100 personen, waarvan er 40 moeten komen. We zoeken de juiste namen nog. Doe mee!!!
 9. Heeft de Conscious Company Standard iets met Escador te maken?
  • Nee. De nul-versie van de Conscious Company Standaard is weliswaar door Alfred Schmits en Peter Weijland van Escador ontwikkeld, maar wordt ondergebracht in een Stichting: The Conscious Company Foundation. Doel hiervan is dat de standaard in het publieke domein beschikbaar is en doorontwikkeld kan worden. De nul-versie is het beginpunt van een ontwikkelproces waarin iedereen kan bijdragen en niemand het eigendom claimt.
 10. Waarom een Stichting? Kan je het niet gewoon vrijgeven?
  • De Stichting beoogt een markt te creëren voor bewustzijnsadviseurs. Daarvoor is een éénduidige definitie van de Standaard nodig. De Stichting is daar enkel het voertuig voor.
  • Alfred Schmits en Peter Weijland vormen op dit moment het bestuur van de Stichting. Het bestuur heeft daarnaast nog meerdere vrije plaatsen waarop personen kunnen worden benoemd.
 11. Heeft de CCE met Escador te maken?
  • Nee. De CCE is een idee van Alfred Schmits en Peter Weijland ten behoeve van de CHE, die daarna ook eigenaar (voor zover je dat kunt zijn) is van het concept. Escador zou wel een geschikte partij kunnen zijn waaraan de organisatie van de beurs in de toekomst wordt uitbesteed.