User:Martien/oratie van drie minuten

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search


PAS OP! Ik ben:

 • onstuimig;
 • eigenzinnig;
 • direct;
 • verbind soms in eerste instantie zeer vreemde zaken met elkaar; en
 • loop regelmatig (te) ver voor de muziek uit zonder om te kijken.

Ik stap onderweg uit:

 • als ik me genaaid voel, dus als mensen tegen me liegen of onbillijk zijn;
 • als een monopolist er met de boel vandoor gaat;
 • als er ook maar een schijn is van geslotenheid.

Ik vind dat ik gefaald heb zodra:

 • ik alleen overblijf, om wat voor reden dan ook;
 • ik halverwege tegen mijn zin uit moet stappen—bijvoorbeeld vanwege economische redenenen.

Wat kom ik doen: mijn volledige hart, ziel en verstand geven voor het schrijven van het schitterendste boek van 2007. Ik geef daarvoor mijn ongebreidelde energie, visie, creativiteit, dwarsdenkerij, inzichten, en inhoud voor het boek.

Ik breng diepe kennis, kunde en ervaring mee op gebied van complexe gedistribueerde genetwerkte systemen en wendbaar ontwikkelen van mensen en producten.

Ik ben onderdeel geweest, en nog steeds, van de evolutie van het internet en haar bijbehorende software. Voor mij is software executeerbare kennis en zet ik me in om er executeerbare, werkende, wijsheid van te maken.

Waarden:

 • diep wederzijds respect;
 • radicaal open;
 • heel-al.

Diep wederzijds respect, a.k.a. love of liefhebben, is extreem belangrijk voor me. Ik wil diep respect opbrengen voor de ander. Daar moet ik nog heel veel leren.

Liefhebben is voor mij een werkwoord. Daar moet ik hard voor werken. Ik verwacht dat dus van de ander ook. Ik weet van me zelf dat alle energie uit me weggeslagen wordt zodra ik daar door de ander in teleurgesteld wordt.

Verder mogen jullie mijn pincode weten. En mijn al mijn wachtwoorden. Daar wil ik uiteindelijk naar toe. Radicale openheid is voor mij een zeer groot goed. Ik hou niet van geheimen. Ik geloof niet in geheimen. Elke gedachte wordt sowieso opgeslagen in het Verendigde Veld. Er bestaan geen geheimen.

Open technologie, open communicatie, open organisatievormen, open standaarden, open deelname.

Begrijp me niet verkeerd, ik geloof wel in strategische en tactische communicatie waarbij je de kracht van stilte inzet voor je goede doel.

Ik laat mijn keuzes en handelen altijd bepalen door het heel-al. Ik bedoel daarmee dat ik het algehele belang altijd en eeuwig boven het individuele belang zal stellen. Zelfs als dat "ten koste" gaat van mij. Ook hier heb ik nog veel te leren.

Martien001.jpg,

Ik wil schitteren in de rol van:

 • wijze dwaas'
 • ambassadeur;
 • leerling heelmeester;
 • innovator.

Daarom wil ik graag schitteren in de rol van leerling heelmeester. Een heerlijke paradox, maar o zo waar. Mijn drive en talenten wil ik daarom inzetten voor heel Nederland, heel de Aarde. Maar en op een dienende manier, geënt op liefde.

Als ambassadeur wil ik schitteren in een publieke rol. Ik netwerk met honderden mensen, geef vele gepassioneerde presentaties over heel de Aarde in de ruimste zin, individueel, voor kleine en voor grote groepen.

Het leggen van nieuwe verbindingen tussen zaken die er al zijn noem ik innovatie. En ook in de rol van innovator wil ik schitteren. Twee eerder niet gerelateerde disciplines of technologiën op een creatieve manier met elkaar in verbinding brengen leidt vaak tot zeer interessante nieuwe ontwikkelingen.

Wat ik graag wil ontvangen: dat jullie mij op tijd wijzen op mijn onstuimigheid, eigenzinnigheid en het te ver voor de muziek uitlopen. Geef weerstand. Zonder wrijving geen glans.

Voor mij is deze reis succesvol als we met een mooi reisgezelschap ons gemeenschappelijke vurige verlangen van het ontvangen hebben van €1M in een fonds op 7-7-7 door het uitgeven van het schitterendste boek van 2007 daadwerkelijk hebben gerealiseerd.

Martien van Steenbergen— Oratie Aloha 14 november 2007, Beukenrode.