Schatbewaarder

From AardRock Wiki
Revision as of 12:32, 16 January 2007 by Martien (talk | contribs) (Initial version.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vervang deze tekst door beeld met een archetypisch voorbeeld van dat patroon. Zorg dat het beeld past bij de Aloha:huisstijl.

…je krijgt regelmatig ingevingen en ideeën aangereikt. Tijdens vergaderingen, tijdens een bronstorm, tijdens je slaap… Kortom, op willekeurige momenten.

* * *

Ideeën hebben het verlangen gerealiseerd te worden. Vaak vervliegen ze of belanden ze tussen de distels en rotsen en vinden ze geen vruchtbare grond.

Daarom:

Schrijf—zodra je een idee krijgt—het idee meteen op. In groepsverband, verzamel de ideeën in een schatkamer. Hou bij wie wanneer welk idee heeft ingebracht.

Vervang deze tekst door een of meerdere verhelderende diagrammen en beelden van de oplossing met labels voor de hoofdcomponenten.

* * *