Cheetah Zomer 2006 Feedback

From AardRock Wiki
Revision as of 19:45, 11 June 2007 by Martien (talk | contribs) (World Café -> Wereldcafé)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

De Cheetah Zomer 2006 was een groot succes. 25 deelnemers lieten zich in een heerlijk koele Boothzaal—buiten liep het tegen de 30°—op de Uithof in Utrecht onderdompelen in het Cheetah-initiatief. Het Wereldcafé na de pauze bracht ook veel waardevolle inzichten (verslag volgt vóór 15 juli).

De deelnemers waren zeer tevreden over de middag, zo blijkt uit onderstaande terugkoppeling.

score betekenis
1: 100% oneens
3: neutraal
5: 100% eens
Het zelflerende aspect van Cheetah is nieuw en innovatief: 3.8
Ik heb een goed beeld van de bedoeling van het Cheetah-initiatief: 4.4
Cheetah moet alsserieus spel doorontwikkeld worden: 3.7
De insteek voor de interactie is van groot belang voor acceptatie en succes: 4.5
De open source aanpak van Cheetah is de enige juiste aanpak: 3.7
Ik heb goede nieuwe ideeën ontvangen vandaag: 3.7
Ik heb nieuwe mensen leren kennen: 3.8
Ik ga met meer energie weer naar huis: 3.8
Aantal deelnemers: 26
 • Ik ga met het Cheetah-initiatief het volgende doen:
  • Ter sprake brengen binnen onze organisatie.
  • Kijken naar aandachstpunten.
  • Bekijken van mogelijkheden voor delen van kennis.
  • Bij goedkeuring misschien bieden van proefpersonen.
  • Misschien wil ik verder helpen ontwikkelen als een zijproject naast mijn studie.
  • Mijn netwerk inbrengen (TUD, TUE).
  • Mijn kennis delen als interactie-ontwerper.
  • In de gaten houden, misschien doorontwikkelen.
  • Wil graag meer informatie.
  • Opslaan en gebruiken indien het kan.
  • Kijken of het gestript kan worden voor andere doeleinden. Het geven van sportlieden calorie tellen.
  • Nog niets. Ik wacht af.
  • Bespreken met diabetesteam en met mogelijke gebruikers.
  • Hopelijk, als de tijd dat toelaat, een verdere bijdrage leveren.
 • Wat mij in het bijzonder aanspreekt in het Cheetah-initiatief is:
  • De potentie.
  • De groepssamenwerking: meer mensen weten meer dan één.
  • Samenwerking met verschillende disciplines.
  • Enthousiasme.
  • Sociale kant in "meaningful context".
  • Weinig zelfbelang, wereldverbetering.
  • Zelf leren.
  • Het samenwerken tussen de disciplines: kracht van het geheel is meer dan de som van de delen.
  • Dat men in communicatieverband samen een probleem structureel aanpakken. Van een probleem heb ik niet alleen. Maar we doen het samen.
  • Leren. Ervaringen uit het verleden. Extrapolatie patiëntenpool.
  • Voorspellende [karakter].
  • Open Source, gratis, het doel, de opzet.
 • Ik heb de volgende Gouden Tip voor jullie:
  • Sluit je aan bij het grote project dat gesubsideerd wordt door VWS. Het betreft de ontwikkeling van een groot zelfzorgmanagementsysteem gecombineerd met het EPD.
  • Probeer zoveel mogelijk inzicht te krijgen van de "toekomstige" gebruikers. Wat denken, willen en doen ze. Om nog beter tot een goed resultaat te komen nog meer samenwerken met de suikerziekte patiënten.
  • Twee versies: eenvoudige gebruikersversie en een versie voor intensieve gebriukers (levert meer informatie).
  • Laat de insuline en bloedsuikermeting los t.b.v. de algehelere meting.
  • Webapplikatie i.p.v. OS-applikatie.
  • Uitwerken contacten andere diabeten/forum.
  • Ga zo door!
  • Ga de applikatie mobiel maken. Denk aan het determineren van gezondheid stress en inspanning.
  • Praat veel met patiënten, artsen, diabetesverpleegkundingen (DVK's).
  • Zorg voor een collega met diabeteskennis!
  • You got my number :)
 • Wat ik goed waardeloos vind is:
  • Het gevaar van het advies van te spuiten eenheden. Zeer individueel hoe insuline werkt , lijft reageert, etc. Grijpt direct in in de behandelinge van de mens met diabetes.
  • Dat er meer mensen aanwezig hadden kunnen zijn vandaag als nog meer mensen van deze bijeenkomst wisten en het project zelf.
  • Nadruk op advies en op insuline.
  • Soms slechte communicatie/organisatie.
  • Ik maak me met name zorgen over de "medische" adviezen.
  • De demo. De applikatie kwam niet goed uit de verf. Met name de kenmerkende functionaliteit is niet duidelijk naar voren gekomen.
  • Had gehoopt dat jullie al verder waren.
  • Deze vraag misschien?
 • Ik wil graag antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe verder?
 • En dit wil ik ook graag nog even kwijt:
  • Een idee/concept met zeer veel potentie. Betrek organisaties met kennis van onderwerp.
  • Misschien is een website online waar allerlei informatie over diabetes voor diëtisten gerealiseerd kan worden; een soort verzamelplaats van informatie à la Wikipedia.
  • Was een leuke presentatie. Ik wens jullie veel succes.
  • Cheetah moet helemaal anders. Mail me.
  • Betrek ook de psycho-sociale kant erbij.
  • Heb erg genoten van het project.

Cheetah Wereld Café

Diabeet of Buddy

 • > Inzicht in eigen lichaam
  • > Zekerheid
  • > Vrijheid
 • < Tijd bezig met diabetes
  • > Vrijheid
 • < Onzekerheid
  • < Stress
  • > Goede bloedsuikers
 • > Acceptatie van ziekte
  • = Berusting (positief of negatief)
 • > Inzicht werking eigen lichaam
  • > Controle=meer vrijheid
  • > Verantwoording (positief of negatief)
 • > Gezondheid
  • < Complicaties
 • > Acceptatie door anderen
  • > Zelfvertrouwen
 • > Aandacht van anderen
  • > Totaal functioneren
 • > Eerdere diagnose
 • > Leefstijl

Diëtist / Verpleegkundige

 • < Verschillende dagboeken (terminologie, (on)juistheid en (te) weinig informatie)
  • > Standaardisering
  • > Betrouwbaarheid
 • > Aantal patiënten
  • < Tijd voor begeleiding. Cheetah is tijdsparend.
 • >< Kenniselicitatie vindt nu plaats (elders); geen koppeling tussen Cheetah leermechanisme en deze kennis.
  • > Sneller toepasbaar, betrouwbaarheid
 • > Complexiteit patiënt
  • > Brede kennis en langer met iets bezig (kan soms niet snel genoeg helpen)
 • > Geen directe inzage logboek

Fabrikant / Leverancier (insuline, meters, etc.)

 • > Bekendheid op de markt
  • > Verkoop
  • > Keuze voor patiënten
 • > Grootschalig effect
 • < Concurrentie/specialisatie
  • > Prijs
 • > Kwaliteitsonderscheiding
  • > Betere producten voor patiënten
 • > Gebruiksgemak van devices
 • > Gebruikservaringen delen
  • > Verkoop
  • > Goede terugkoppeling
  • > Keuze voor patiënten
 • > Winst
  • > Productverbetering
  • > Innovatie
  • > Onderzoek
 • > Patiëntenkennis (leeftijd, wensen, gebruiksfrequentie)
  • > Productkwaliteit
  • > Functionaliteit
  • > Reclame

Zorgverzekeraar

 • > Betaalbaarheid
  • < Kosten per individu
 • < Administratie
  • < Kosten
 • > Medische informatie over patiëntpopulatie (bewustwording)
  • > Informatie afstemmen
  • > Bedrijfsbeleid
 • > Gerichter projecten financiëren
  • > Ontwikkeling nieuwe methoden/medicijnen/behandeling
  • > Samenwerking tussen projecten
 • > Product promotie (zorgverzekeraar staat achter het product)
  • > Meer mensen gebruiken één product
 • > Preventie van complicaties diabetes
  • < Kosten op langere termijn
 • > Afstemmen toelatingsbeleid (aanvullende verzekeringen)
  • < Kosten voor zorgverzekeraar

Software ontwikkelaar

 • > Duidelijkheid opdracht
  • > Kwaliteit
  • > Productiviteit
 • > Uitdaging
  • > Motivatie
  • > Creativiteit
 • > Inzicht in materie, psychosociale kant
  • > Kwaliteit
  • > Productiviteit
 • > Kennis/opleiding
  • > Kwaliteit
  • > Productiviteit
 • > Kennis over omliggende probleemdomeinen
  • > Kwaliteit
  • > Productiviteit
 • > Weten wat aantrekkelijk is
  • > Klant overtuigen/aanspreken
  • > Aandacht
 • > Geld, bescherming
  • > Motivatie
  • > Haalbaarheid
  • > Kwaliteit
 • > Feedback/testomgeving
  • > Kwaliteit, "Back to basic"