The Nature Of Order Feedback

From AardRock Wiki
Revision as of 14:26, 3 September 2006 by Esther (talk | contribs) (Initial version.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De deelnemers aan The Nature Of Order workshop zijn zeer tevreden, zo blijkt uit de terugkoppeling.

score betekenis
1: 100% oneens
3: neutraal
5: 100% eens


Ik heb een goed beeld van de bedoeling van The Nature Of Order: 3.8
Architectuur heeft een zeer grote invloed op mens, welzijn, geluk en prestatie: 4.1
Die vijftien fundamentele eigenschappen zijn echt onzin: 1.9
Ik kijk vanaf nu heel anders tegen gebouwen en organisaties aan: 3.1
The Nature of Order verdient een meerdaagse workshop: 3.3
Ik wil weten hoe ik The Nature of Order in mijn dagelijkse werk toe kan passen: 3.4
Het koppelen van architectuur en spiritualiteit is verassend nieuw voor mij: 2.5
Ik heb goede nieuwe ideeën ontvangen vandaag: 3.3
Ik heb nieuwe mensen leren kennen: 3.3
Ik ga met meer energie weer naar huis: 3.0
 • Ik ga met het The Nature Of Order workshop het volgende doen:
  • Even laten bezinken en kijken hoe ik het kan toepassen in werk; gebouw en type werk
  • Opletten of ik het herken
  • Laten bezinken
  • Boeken CA kopen
  • (Proberen te) integreren in mijn doen en denken
  • Meer kennis nemen van de IS fundamentele eigenschappen en proberen te vertaken naar organisatiekunde en -verandering
  • Nadenken over vertaling naar organisaties
  • Gebruiken in [onleesbaar]
  • Over nadenken wat ik ermee kan (in mijn werk als adviseur en met werkvormen)! Boeiend + belangrijk!
  • Weet nog niet
  • Een boek van Alexander lezen
  • Inzetten in mijn werk als adviseur
  • Dat weet ik nog niet
  • Tendens waarnemen
  • Zelf bouwen?
  • Verder lezen, nadenken, een keer een afspraak maken
 • Wat mij in het bijzonder aanspreekt in de The Nature Of Order workshop is:
  • Haakt aan bij mijn metafoor voor organisatie-ontwikkeling in de werken van Ghandi
  • Ieder deel weerspiegelt het geheel
  • Vertaalslag naar organisaties
  • Het visuele aspect
  • Gepassioneerd verhaal
  • Heldere voordracht
  • Beeldend
  • Inspirerend
  • Terugzien van natuurlijke patronen
  • De link tussen natuur en in cultuur gebrachte structuren
  • En dit onderzoek naar 'objectieve waarden'
  • Mooie en bijzondere van architectuur
  • Gedachtengoed
  • Foto's
  • Link naar de natuur!!!! Prachtig! Ben ik ook mee bezig geweest, hoe gebruik je natuur als metafoor voor organisatievragen
  • De ordeningsoefening
  • De beeldende aanpak
  • Ogen open voor schoonheid
  • Dat ik mezelf herken
  • De intuïtie die hier belangrijk is
  • Leuk om figuren te leggen van de stripjes
  • Het generieke of algemene (of hoe je dat zegt) van de principes. De enorme invloed die dit heeft op ons mensen. Ik wil het als leiddraad voor mijn woning, mijn werk. Je eerlijkheid in zoeken
  • De 'duurzame' kijk op (organisatorische) vraagstukken. ERG Boeiend!
  • Herkenning van natuur -> bouwen
  • Een stukje in de puzzle waar ik aan werk
  • Dat schoonheid iets is wat tamelijk universeel is
 • Ik heb de volgende Gouden Tip voor jullie:
  • Let op je nl spelling (bijv. commercieel/ mond tot mond reclame)
  • Workshop was leuk
  • Kijk eens naar het werk van Andy Goldsworthy - bekend?
  • Wees concreet
  • Maak koppeling naar realiteit groter (lees: bedrijven)
  • Verbinden naar de taal van management
  • Vertaling naar toepassing in organisaties als dat wint van het heel krachtig zijn
  • Laat je niet aan-en afkondigen door je collega! Dat richt aan ego...
  • Eerst iets meer uitleg geven over het thema 'wholeness' voordat je de foto's laat zien
  • Vertel je droom + waarom je dit wilt vertellen vóórdat je begint in plaats van achteraf!!
  • Koppel het meer aan het werk van adviseurs, leg de verbinding, wat kunnen we ermee en hoe?
  • Noem het natuurlijke effectieve ordeningsprincipes voor organisatie
  • De relatie met SMT is mij niet duidelijk binnen de context van de Learning Lane van De Baak
  • Houd het kort en zoek eígen voorbeelden (in een workshop van een uur - wees selectief)
  • Bekende randvoorwaarden als gegeven nemen: slechts één uur, op vrijdagmiddag. Dat weet je, dus anticipeer daarop
  • I tjing in beeld
  • Doorgaan met dit verhaal
  • Gebruik de inspiratie, ervaringen etc. die deelnemers kunnen inbrengen
  • Koppeling naar praktisch
 • Wat ik goed waardeloos vind is:
  • Stap naar spiritualiteit is GROOT voor types als ik
  • De voortdurende kritiek op architecten, als zouden deze alleen maar voor ego werken (ook de stelligheid waarmee)
  • Introductie en afsluiting door SMT
  • Stelligheid: 'is zo', bijv. over ego van de architect. Laat de kijkers zelf invullen in plaats van in te vullen voor de kijker
  • Tijd om verder uit te werken; wat kan je ermee in je werk?
  • Weinig
  • Te weinig tijd voor 'vertaalslag' naar praktijk
  • Sessie was te kort
  • Dat de workshop in een uur is gepropt
 • Ik wil graag antwoord op de volgende vragen:
  • Hoe pas ik dit toe in organisaties?
  • Wat wil jij zelf met deze inspiratie/kennis? Dat wordt minder duidelijk in je presentatie
  • In hoeverre kan ik als individu deze beschrijvende manier van 'indicatoren' nu ook praktisch gaan toepassen? Je suggestie van 'de andere hersenhelft' werkt
  • Hoe kan ik hier meer van leren?
 • En dit wil ik ook graag nog even kwijt:
  • Zeer boeiend, origineel
  • Niet zoveel praten tijdens invullen evaluatieformulier
  • Inspirerend!!! Ben anders gaan kijken
  • Mooie en interessantie presentatie
  • Prettig om naar je te luisteren en verrassend
  • Gelukkig zijn er nog architecten die de Nature of Order toepassen
  • Maak een workshop voor (fallus) architecten
  • Stedebouwkundigen benaderen! Heel veel succes!
  • Schoonheid <->
  • Bel of mail mij. Ik moet hierover nadenken/laten bezinken
  • Dit kan niet in 60 minuten