Notulen20060523

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Goedkeuring Notulen

De afwezigen staan ook bij de aanwezigen. Dit wordt aangepast. Verder inhoudelijk goed.

Wie heeft wat gedaan?

 • Martijn: Workspace probleem bijna af. Er is nu een lijstje met locaties waar Cheetah een workspace probeert te maken. Mocht dit niet kunnen, dan wordt het aan de gebruiker gevraagd.
 • Patrick: My Diabetes info scherm gemaakt, dat is bijna af. RDF database aangepast met een User Preferences class. Deze is ook bijna af.
 • Just: Voedingscentrum gebeld en een mailtje gestuurd. De voedingstabel zou ongeveer € 700 gaan kosten. Maar hoe of wat is nog niet precies duidelijk. We wachten het mailtje van het voedingscentrum af. Verder geïnformeerd hoe we diabetesinfo kunnen krijgen.
 • Roderik: Alle serverzaken zijn compleet afgerond op Maven na.
 • Sjoerd: User interface, gesprek met Giel gehad hierover.
 • Chris: Voornamelijk Maven: 1e succesvolle build is een feit.
 • Durk: Het adviessysteem dieper uitgewerkt met betrekking tot het opslaan van gegevens. Onderzoek naar Bayesiaans leren: Het blijkt dat andere vormen minder goed functioneren.

Wat gaat iedereen doen?

 • Martijn: Cheetah bundle voor de Mac. Workspace probleem afmaken en comitten.
 • Patrick: My diabetes info scherm afmaken, datamodel verbeteren, user preferences class afmaken, 3 opgepakte stories over add, edit en remove insuline entries implementeren.
 • Just: Verwerken van commentaar van Durk op zijn beoogde systeem. Verder contact houden met het voedingscentrum.
 • Roderik: Durk assisteren met statistiek.
 • Sjoerd: Verder werken aan de GUI, adviezen van Giel erin verwerken.
 • Chris: Gaat verder met Maven en bijspringen waar nodig.
 • Durk: Algoritme zoeken voor het Bayesiaans leren en als het lukt ook met de implementatie ervan beginnen.

W.V.T.T.K

Er is niets doorgeschoven.

Rondvraag

 • Giel geeft aan graag om de tafel te willen gaan zitten met Sjoerd, Durk en Patrick over de user interface en de invoer van de data.
 • Martien meldt het volgende: 4 juli staat de lancering van Cheetah gepland. Het voorlopige programma staat online. Volgende week moet er duidelijkheid zijn over wat we wel en wat we niet doen. Hele gebruikerservaring kunnen we misschien nog niet laten zien, maar de ideeën wel. Wat we concreet gezegd moeten weten is:
  • welke functionaliteit we geïmplementeerd willen hebben.
  • wat we wel uitgezocht willen hebben, maar nog niet kunnen implementeren zodat we dit toch kunnen presenteren.
 • Roderik vraagt zich af hoe het SVN gedeelte op de server vast heeft kunnen lopen. Niemand heeft hier aan gewerkt op dat moment dus waarschijnlijk is het een hangend proces geweest.
 • Chris is benieuwd wat voor kenmerkende functionaliteiten er op het moment zijn:
  • Er wordt hard aan de UI gewerkt.
  • Naast de UI nog niets concreets, maar we zijn wel hard op weg met de ideeën.

Volgende Vergadering

 • 30 mei: zelfde tijd, zelfde plaats.

Gelieve iedereen om 11 uur aanwezig.

Sluiting

Suiting vergadering om 15:55 uur.