Mas•Outreach

From AardRock Wiki
Revision as of 18:11, 11 December 2015 by Martien (talk | contribs) (Nulde versie.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Fases

 • Prospecteren
 • Offreren
 • Contracteren
 • Voorbereiden
 • Realiseren
 • Opleveren
 • Factureren
 • Evalueren
 • Afsluiten
 • Nazorgen
 • Archiveren

WhiteWorks → Leankit

Projecteer de velden van WhiteWorks netjes naar Leankit. De meesten gaan automatisch goed, sommigen moet je met de hand nog projecteren.

 • Assigned Users:
  • Naam van de Project Manager
  • Overige bijdragers aan dit item
 • Bedrag → Card Size: zegt iets over de waarde en mogelijk hoeveelheid werk.
 • External Card ID → WhiteWorks projectnummer.
 • External System + External System URL
  • kan je vanuit de LK-kaart meteen dieplinken naar WW als WW dat ondersteunt.
 • (Tijdelijk) On Hold → is Blocked.
 • Card Type
  • moeten we nog over nadenken: nu is alles Resultaat (Deliverable).
 • Tags → Tags
  • eigenlijk eerst WW opschonen zodat de juiste PM als eigenaar wordt getoond; mogelijk kunnen we ook alle assignees netjes uit WW naar LK mappen (kommagescheiden lijst).

Kaarten landen meteen in de goede baan (kolom). Moeten we ook nog naar kijken. Zijn dit ze allemaal? Missen we een baan? Zijn het er teveel?

Ook bijgevoegd BigMerge.csv, waarin de samensmelting van jouw drie csv staan. Ik heb die enorme bak ook geïmporteerd in LK, maar nog voordat ik de cards4.csv experimenten heb gedaan, dus de info is nog niet zo rijk als met cards-4.csv.