Maak jezelf overbodig

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

Maak je zelf overbodig

Als je jezelf overbodig maakt, maakje je Zelf vrij. Voor dat wat zich dan aandient. Wees niet langer een bezet gebied, maar maak ruimte door jezelf overbodig te maken. Deel dus al je kennis en vaardigheden, als de vruchten die het zijn. Verworvenheden zijn om uit te zaaien. Reken af wat je kunt en vergeef de rest.