Beginselen

From AardRock Wiki
Revision as of 19:03, 30 September 2007 by Martien (talk | contribs) (Verantwoordelijk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Is deze toko iets voor jou? Kan je hier aarden? Goede vraag. Antwoorden vind je in de grondbeginselen. Wij leven onze beginselen en spreken elkaar, wanneer nodig, er op aan. Ja, we laten ons er zelfs op afrekenen. Ze vormen de DNA van elke cel van de chaorganisatie, ongeacht haar groei en evolutie.

Meedoen geeft je als mede-eigenaar direct de kans om rijkdom te creëren door het mede scheppen van een zelforganiserende, zelfsturende, zelfhelende en zelfevoluerende onderneming op basis van holocratie.

Tijdens het beoefenen van onze visie, bedoeling en missie handelt elk deel volgens deze beginselen.

Praktijkbeginselen

 1. Planeet—Richt aandacht op veerkracht en duurzaamheid voor planeet Aarde en onze onderneming, en in die volgorde, financieel gezond en gewetensvol.
 2. Vrienden—Maak vrienden terwijl je plezier hebt.
 3. Rijkdom—Focus intensief op het creëren van rijkdom op basis van symbiose.
 4. Divers—Verzeker jezelf van een diversiteit van gemeenschappen en technologie.
 5. Uitwisselbaar—Zorg voor de volledige onderlinge uitwisselbaarheid van delen van het systeem tot op het hoogste betekenisvolle en spirituele niveau.
 6. Innovatief—Omarm methodes, praktijken, innovaties, oplossingen en technologiën die ongelovelijk creatief en verstorend innovatief zijn.
 7. Respectvol—Wees open in krachtige debatten en dialogen; met diep respect voor het individu en het team.
 8. Wijs—Waardeer wijsheid en kennis.
 9. Verlicht—Moedig de verlichting en ontwikkeling van eenieder aan.
 10. Open—Deel alle informatie die belangrijk is voor onze visie, missie, bedoeling en beginselen vrij en volledig en met iederen, tenzij dit het vertrouwen schendt of onze levensvatbaarheid en gezondheid schaadt of in gevaar brengt.
 11. Compassie—Los conflicten op zonder toevlucht te zoeken in economische of fysieke dwang, geweld of intimidatie.
 12. Verantwoordelijk—Neem verantwoordelijkheid voor al je denken en doen en creëer ruimte voor anderen hetzelfde te doen.

Organisatiebeginselen

 1. Open—Wees open voor mede-eigenaarschap van elk individu of instituut die de visie, missie, bedoeling en beginselen onderschrijft door activiteiten te ontplooien die resoneren met en brandstof leveren voor onze praktijk.
 2. Expressief—Heb het recht op zelforganisatie op elk tijdstip, op elke schaalgrootte, in elke vorm en rondom elke activiteit die consistent is met de visie, bedoeling, missie en beginselen.
 3. Billijk—Zorg ervoor dat geen enkel lid een intrinsiek onrechtvaardig voordeel verkrijgt in het systeem.
 4. Gemeenschap—Verzeker dat stemrecht, lidmaatschap en contributies worden afgeleid van een formule gebaseerd op de individuele bijdrage van elk lid aan het systeem.
 5. Betrokken—Handel zorgvuldig en neem afgewogen beslissingen door lichamen die redelijkerwijs alle relevante en beïnvloede partijen vertegenwoordigen en door geen enkele worden gedomineerd.
 6. Bekrachtigd—Ken autoriteit toe, voer functies uit en gebruik hulpmiddelen in het kleinste of meest locale deel dat alle relevante en beïnvloedde partijen omvat.
 7. Ontlokkend—Verkies het ontlokken van gedrag boven het afdwingen ervan in de grootst mogelijke mate.