Aloha:Cirkel 4

From AardRock Wiki
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

Je kan altijd naar de Aloha hoofdingang, naar de vorige cirkel of de volgende cirkel. De Aloha:terreinkaart geeft je totaaloverzicht.

2006-11-29 10:00-14:00, woensdag, Beukenrode

Deelnemers

NOTA BENE Als je afwezig bent, gebruik dan {{afwezig|naam|reden}}. Bijvoorbeeld: {{afwezig|Martien van Steenbergen|ziek thuis}} wordt dan: Martien van Steenbergen: ziek thuis.

 • George Diepenmaat: komt Cirkel 6
 • George Diepenmaat-Lieferink: komt Cirkel 6
 • Dennis Luijer: ben helaas met spoed naar Den Haag voor een opdracht en voorbereiding voor een groot evenement op donderdag... ben er volgende week weer gewoon bij! Let op 13 december! Einde jaars bijeenkomst!
 • Gaston Vilé: geen vervoer
 • Harm Saeijs
 • Harry van der Velde: aanwezigheid in België belangrijker
 • Jan Selen: eenmalig meegenomen door Dennis
 • Martien van Steenbergen
 • Marjolein Hins
 • Johan Smits
 • Manon Tromp
 • Stanley van Maaren
 • Willem van den Ende: op bezoek bij z'n vriendin in Bath, Engeland - wel virtueel (online) aanwezig
 • Wim Dijkstra

Resultaten aan het eind van Aloha:Cirkel 4

 • We hebben een gezamenlijke visie op DE BOODSCHAP van ons boek.
 • We hebben een beeld bij de vorm en inhoud ervan.

Een agenda voor de start

Het zou fijn zijn om aan de start van onze sessie een aantal korte activiteiten te hebben die we in de afgelopen sessies bijna allemaal al bespraken, als waardevol benoemden en in gebruik namen. Martien en Harm kwamen er op 4 voor het begin, 1 die vaker terugkomt en 1 aan het eind van elke sessie:

 • Als eerste heten we User:Johan welkom. Johan is er vandaag voor het eerst bij en ook hij heeft een oratie van drie minuten. Martien neemt deze gelegenheid te baat om ook de aan- en afwezigen toe te lichten, het vurig verlangen en de essentie van de belofte tot rentmeesterschap weer te verversen.
 • Vervolgens doen we een check in, waarbij we even uitspreken hoe we ons voelen, hoe we wakker werden, hoe we hier aan tafel zitten en wat er (heel in het kort) aan gevoelens en gedachten zijn geweest over Aloha en deze sessie. Om de duur te beperken kunnen we dit staande doen.
 • Als de tijd het toelaat kunnen we ter afsluiting ons beurtelings afvragen: wat gaat er goed, wat kan er beter, wat heb ik geleerd en wat puzzelt me nog.
 • Een brullende stilte van een minuut of vijf à tien. Om even uit onze betagolven te stappen. Liefst herhalen we zo een stilte regelmatig, voor een minuutje of zo.
 • Willem’s vergaderplanningssysteem - planningsspel voor vergaderingen in gebruik nemen: We schrijven allemaal op een a6 kaartje een onderwerp op dat we graag aan bod zien komen in deze vergadering. Een voorbeeld zijn de vier vragen die Manon rondstuurde. Vervolgens evalueren en bespreken we, op een manier die Willem heel goed kent, welke onderwerpen prioriteit hebben, welke minder en welke niet. De geprioriteerde onderwerpen komen (in volgorde) aan bod, de andere blijven in de ballenbak zitten voor een volgende keer, of laten we op een andere manier (in dialoog bijvoorbeeld) aan bod komen. Om iedereen in te kunnen laten stemmen kunnen we krenten uit de instemming-pap pikken.
 • Martien wil ook graag een aantal andere zaken onder de aandacht brengen, zoals:
  • Update Aloha:Diepenmaat;
  • Koppensnellers als Dolby-systeem voor email;
  • Gaston kan de komende woensdag niet (vervoer); kunnen we uitwijken naar donderdag?
  • Schrijfwijzer:
   • schrijfstijl;
   • persoonsvormen;
  • Wiki
   • Als boek in wording;
   • Lappen tekst op de Wiki: copyrights; wanneer wel; wanneer verwijzen; wanneer niet?
   • Toegangscontrole; Aloha:terreinkaart en intimiteitsgradiënt;
   • Datum voor training;
   • Wensen?
   • Metafoor: landbouw; zie ook beelden Dennis & Jan;
  • pluk de patronen uit de lucht;
  • surrogaat klant zijn we in eerste instantie zelf:
   • wat willen we eigenlijk vertellen? wat is de boodschap?
   • wat zijn onze drijfveren (onze 'geheime' agenda)?
  • Martien's bijzondere ervaring van afgelopen zaterdag delen:
 • Even terugkijken: we hebben vorige keer wat kudos uitgedeeld aan elkaar, en ook voorgesteld om de kritische geluiden uit te spreken. Dit kunnen we doen over de sessie als geheel, onderdelen eruit, en over de rollen en bijdragen die ieder van ons had. Voorstel is om de opmerkingen zoveel mogelijk bondig te houden, en waar ze meer over inhoud dan proces gaan, ze pas op een daartoe geschikt moment uitgebreider te bespreken. Ook wanneer kritiek meer over één persoon gaat is het misschien slim om de hoofdlijn ervan te delen, en details later in kleiner verband uit te spreken. De temperatuurmeting is daar mogelijk een goed instrument voor.


Uit Willem’s bakje volgt de rest van de samenkomst.

Aan het einde kunnen (moeten?) we elkaar weer lieve woorden toespreken.

Vanzelfsprekend kunnen we deze 'patronen' wijzigen, schrappen, verbeteren, vervangen, bespreken en boos op worden.

Martien's Minuten

check in

Wim

 • vroeg naar bed
 • vroeg er uit
 • vraagt zich af: wat is mijn toegevoegde waarde?
 • begrijp de strekking van de meetings niet
 • iets neerzetten wat sterk en krachtig is
 • waarom doe we zo moeilijk voor iets wat eigenlijk heel makkelijk is
 • wiki, besluitvorming etc is zo'n heisa
 • if this is not my thing, if not, stap ik uit
 • ik zie de zin er niet van
 • veels te moeilijk en te ingewikkeld
 • waar gaan we naar toe?
 • boek, x bedrag?
 • wat is de boodschap van het boek?
 • volgens mij moet het een leeg boek zijn
 • zo simpel is het eigenlijk
 • wellicht sta ik op een ander punt
 • hele hoop mails, wat moet ik er mee?
 • wil er naw geen tijd in investeren
 • Wim kan complimenten niet goed aanvaarden

Stanley

 • lekker geslapen
 • opgewekt hier naar toe gekomen
 • ben net zo aan het zoeken als wim
 • kan er redelijk mee overweg
 • wat kan mijn toegevoegde waarde zijn? ik zie wel
 • yoga, oefeningen
 • ben ook met andere leuke projecten bezig, daar gaat mijn energie ook naar uit
 • ja, yes, helemaal kan en wil ik mijn NRG er aan geven
 • Wiki-kennis kan beter
 • vanuit eigen perspectief bijdragen

Manon

 • vreselijk geslapen gisteren
 • kind is ziek
 • paar dagen zwaar verkouden
 • voel me daardoor wat minder afgelopen tijd
 • zit ook in een bepaald proces
 • kan iets heel moois uitkomen
 • leuk: waar ik laatste paar jaar aan gewerkt heb past hier in de groep
 • beter: gerichter doel bepaling
 • vandaar de vragen
 • nadenken en voelen over wat inspireert je
 • wat hebben mensen dan nodig
 • laten we bij de basis blijven
 • van daaruit kan iets moois stromen
 • kristallen klankschaal meegenomen, hart chakra

Johan's oratie van drie minuten

 • grote innerlijke transformatieprocessen
 • vnl te maken met boosheid
 • op en neer proces
 • enorm grote processen doorgemaakt afgelopen maanden
 • kosmische weten gaan door mij heen
 • ik ben een multimedium
 • veel verschillende
 • lichtwezens invoelen
 • kosmische aanbiedingen om ook nog andere boeken te schrijven
 • wil meer aarden en gronden en zakelijk succesvol te zijn
 • is de manier om vrede op aarde te krijgen via bedrijfsleven
 • heel veel zin om daarin wat te doen
 • groot bewustzijn, is moeilijk te aarden
 • elk voordeel heb z'n nadeel
 • processen monitoren
 • geheel in de gaten houden
 • aangeven wat de mogelijkheden zijn
 • Marjolein: ook de onmogelijkheden helder maken svp?
 • weerstand is een specialiteit van me (ervaring moeite incarneren)
 • Wim: lastig traject lijkt me, in eerste instantie?
 • slecht geslapen, maar voel me wel goed

Harm

 • drie uur geslapen
 • twee uur ademhalingsoefening van yoga therapeut
 • hersens zijn nog wat gefragmenteerd
 • behoefte aan orde
 • dingen te laten landen
 • behoefte komt uit de facilitators rol die ik graag speel
 • wil aan het werk gaan
 • zakelijk aspect ook belangrijk
 • wat is productie en hoe vinden we elkaar daarin en hoe rekenen we af
 • er ligt al wonderbaarlijk veel materiaal
 • normaal altijd eerst strategisch traject
 • hier lopen al die processen tegelijkertijd
 • schept zowel veel materiaal en ook veel onduidelijkheid
 • wil het graag laten landen vandaag
 • wil de lijn vasthouden
 • hele grote mijlpaal: zakelijk goed in elkaar, SMART is moeilijk;
 • Marjolein: gedeeld beeld
 • gedeeld beeld leidt tot planning

Na de boswandeling

Wim

 • Harm verhaal vijf jaar geleden geschreven
 • Waterdrager, water in kruik gedaan voor een vriend
 • Boodschap: wie de bron kent, drinkt niet uit de kruik
 • We kunnen wat we elke dag uit die bron drinken, leven, ervaren
 • Gevoel van het boek: de kennis in de kruik aan het doen
 • De bron is nu, elke dag, elke seconde
 • Weet, ervaar en voel ik zo
 • En daar wil ik in bevestigd worden
 • Sta daar nog wat wankel in, om inderdaad voor die bron te gaan staan
 • Als ik het boek sluit dat dan de lezer zich uitgenodigd voelt door het leven zelf om zijn leven televen vanuit de bron
 • Eerste wat'ie doet is het boek weg te gooien
 • Niet volgens regels of normen of waarden door het boek opgelegd
 • Reis is misschien wel de kruik niet openbreken
 • Ik hoef de kruik niet open te breken.
 • In welke rollen flow ervaren: Harm: iets voor/van jezelf onderzoeken waardoor je de bevestiging van de omgeving niet nodig is en je dus in de vrijheid van leven kan leven
 • Wim: durf ik het wel werkelijk toe te laten?
 • Marjolein: Spannend en moedig wat we aan het doen zijn.
 • Manon: Dit is niet alleen jouw verhaal, maar ook die van anderen.
 • Manon: wij zagen de herten oversteken
 • Johan: ontwaken en dan een rebels gevoel krijgen - je eigen vrijheid
 • Wim: dat je niet gehecht raakt aan het boek
 • Marjolein: allereerste boek dat me raakte was John Cleese en zijn shrink, echt aan iedereen vertelt, ook uitgeleend, nooit meer teruggehad.
 • Harm over Wim: ik heb die boeken al.

Harm: het water, niet de kruik

 • afgezaagde boomstammen op gaan zitten
 • je ziet die varen, is dat nou de varen of de wind?
 • we maken al deel uit van de varen als je'm observeert
 • hard werken kan bestaan uit de juiste dingen zeggen
 • rust in de tent brengen en de dingen laten ontstaan
 • rustiger worden bij elke pagina die je omslaat
 • mooi gecomponeerd
 • natuurlijk
 • niet veel tekst
 • uit de gekte stappen van creatieprocessen te stappen zoals we die kennen bij ondernemingen
 • meer schoonheid in het eindproduct en de reis wordt mooier
 • die rust voelt Manon
 • Marjolein: wel snelheid maken als het nodig is, vanuit de rust
 • weinig tekst, vooral visueel maken
 • zodat het iedereen aanspreken
 • visueel raakt ook rechterhersenhelft, is het minst ontwikkeld bij de meeste mensen
 • herKENbare situaties
 • slapstick in beeld met korte teksten met veel wijsheid
 • serieuze humor, relativerend
 • dit is een boek voor jou, voor mij? ja, jou, dat unieke wezen
 • wij hebben jou misschien een verhaal te vertellen
 • bron, water, kruik kan je zo mooi neerzetten
 • als je het boek dicht doet, dat je dan ook zoiets hebt van: ik wil ook wel zo'n reis maken
 • Stanley: wijsheid: wat is dat eigenlijk
 • mensen zelf in staat stellen om het te ervaren
 • je geeft ze de instrumenten
 • Paulo Coello, die herdersjongen, en dat (ook) in beeldvoorm
 • de Dolfijn is ook een heel mooi boek
 • geluidschips in boek: tekst te lezen met achtergrondgeluid, ander effect, andere ervaring
 • besef van niet-afgescheidenheid
 • presteren om ego op te poetsen - die schil kwijt te raken
 • dat je al een diamant brengt
 • bron met overvloed

Martien

 • als ik het boek dicht doe voel ik vreugdevol verdriet:
  • jammer dat ik niet verder kan/man lezen en
  • YES! hier kan ik direct iets mee DOEN!!!
  • hoe kan ik ook mijn succesformules toevoegen en met andere delen?
 • box met delen (handig een deeltje mee te nemen):
  • reisverslag door journalist vanuit derde persoon
  • succesformules in de vorm van een patroontaal
  • persoonlijk dagboek van elke reisgenoot
  • veel beeld, illustraties, mooie foto's met mens, natuur, architectuur
  • box als merchandise?
  • spaar alle zevenendertig delen?

Marjolein

 • slapers wekken
 • bewustwording
 • psychologie voor dummies is er in verwerkt
 • speels kennis overdragen
 • bv NLP-achtige zaken
 • bij de basis beginnen
 • je gaat iemand niet raken als je het fundament niet raakt
 • nieuwe manieren van samen werken en organiseren, laat ik wel gebeuren
 • op nieuwe manieren de [juiste] dingen doen
 • boek met wekmomenten waarbij je zelf de wekker zet
 • oud gedachte goed in nieuwe vorm
 • wijsheid kun je alleen maar linken aan het hier en nu
 • vastzitters losmaken, bevroren energie weer laten stromen
 • gevoel bij sluiten boek: dat het aan de rand zit, geeft me moed en energie, en ik wil het van de daken schreeuwen
 • push de envelope, maar dan wel zelf doen
 • golf, olievlek, lopend vuurtje maken
 • Martien: spirituele kriebel, pas op voor zweefteefelarij
 • Stanley met positieve kriebel: niet academisch, plaatjes, leegte,

Manon

 • Ik weet zelf ook niet meer goed wat ik gezegd heb, maar ik probeer het maar:
 • als je het boek uit hebt, moet je een wauw gevoel hebben en zin om ook iets te gaan doen met anderen, iets inspirerends
 • veel plaatjes met weinig tekst
 • veel humor, relativeren en herkenbare situaties
 • een positieve benadering, niet vertellen wat fout is, maar juist wat werkt
 • mensen aanspreken hoe uniek ze zijn en geweldig
 • het boek laat je lachen en huilen tegelijk

Onderwerpen voor in het boek

 • de elementen en psychologie: vertaling van "onze" visie naar de waan van de wereld van elke dag van alle mensen
 • wat willen we die slapers aanreiken
 • onderwerpen thuis bedenken, zegt Manon*plaatjes plakken, zegt Harm, tijdschriften van thuis, gevoel van het boek zichtbaar maken aan anderen
 • uit de woorden stapen, en laten zien, verbeelden
 • beeld van hoet het boek VOELT
 • volwassen stripverhaal
 • ook voor academen
 • boek met drie delen
 • hoe moet zo'n boek er dan uitzien zodat je er mee aan de gang gaan?
 • op welke manier kan je er ook echt iets mee DOEN

Koppensnellers

Voorlopig schema

zondag Martien
maandag Harm
dinsdag Stanley
woensdag Martien
donderdag Martien
vrijdag Marjolein
zaterdag Martien

Patricia Bakra en Wiebe Tjerkstra—onze eerste twee klanten

Martien vertelt zijn bijzondere ervaring van afgelopen zaterdagochtend toen hij, wachtend op kaartjes voor het Genesisconcert bij de Free Record Shop, vijf mensen heeft geïnterviewd over het boek. Resultaat: de eerste twee levendige persona's zijn leven ingeblazen:

Patricia en Wiebe helpen ons enorm in het proces het boek af te stemmen op specifieke doelgroepen. Doe er je voordeel mee en kruip in de huid van een persona. NOTA BENE Persona's zijn dus niet fictieve personen in ons boek. Nee, ze zijn fictieve, archetypische karakter die ons boek straks willen hebben!

Overig

 • vragen voor op de wiki
  • laat je email adres achter, blijf je op de hoogte
 • Marjolein: Niriana uitnodigen als fotografe?; Allen: super!
 • afrekensysteem maandag afspraak harm
 • Marjolein wil graag tagline voor onder aan de kerst-email: heeft u al gehoord van ons nieuwe project http://wiki.aardrock.com/Aloha:Hoofdingang?
 • Flow van/voor ons allen: je eigen vrijheid leven zonder bestaande regels
 • Het boek van overvloed, diamanten
 • De elementen: boven water halen, water naar de zee dragen, lopend vuurtje, aarden = neerzetten, heb jij er al lucht van gekregen? etc.