Aloha:Cirkel 2

From AardRock Wiki
Revision as of 08:36, 28 November 2006 by Martien (talk | contribs) (Toegevoegd: <accesscontrol>Aloha</accesscontrol>)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

<accesscontrol>Aloha</accesscontrol>

2006-11-14 11:00, dinsdag, Beukenrode

Deelnemers

Aanwezigen

 • Marjolein Hins
 • Martien van Steenbergen
 • Stanley van Maaren
 • Willem van den Ende
 • Harm Saeijs
 • Dennis Luijer

Afwezigen

 • Wim Dijkstra (problemen bij postkantoor Zeist…)
 • Adriaan Bertens ((afspraak ivm Authenticialistisch Centrum)
 • Liesa Kanters ((afspraak ivm Authenticialistisch Centrum')
 • Jan Kanters ((afspraak ivm Authenticialistisch Centrum)
 • Harry van der Velde (kan dinsdag niet in NL zijn)
 • Gaston Vilé (afspraak ivm Authenticialistisch Centrum Voor Bestemming+Actie)

Resultaten aan het eind van Aloha:Cirkel 2

 • Je kent elkaars oratie van drie minuten en daardoor elkaars drie tot vijf persoonlijke waarden. Uit de verzameling van die persoonlijke waarden destilleren we daaruit de drie tot vijf waarden voor de groep. Die waarden gebruiken we vervolgens als toetssteen bij elke beslissing die we nemen. We reserveren hier maximaal een uur voor.
 • Je weet wat een Wiki is en hoe je'm moet gebruiken want Martien geeft een demonstratie van tien minuten.
 • Je weet wat een patroon en een patroontaal is en hoe je'm in moet zetten want Martien geeft een demonstratie van tien minuten.
 • Je hebt een lijst van hoofdzaken en je weet wat jouw primaire hoofdzaken zijn. Ter voorbereiding brainstorm je zelf al een kwartiertje en voeg je jouw lijst toe aan de Aloha:lijst van hoofdzaken. Tijdens de bijeenkomst bepalen we in een kwartiertje de volgorde van belangrijkheid van deze hoofdzaken.
 • Je weet de voorlopige fasering doordat we gezamelijk in een half uur een hink-stap-sprong planning op het whiteboard hebben gemaakt.
 • Je hebt een lijst van brandende vragen.
 • Je hebt een begin van een lijst van relevante initiatieven.
 • Je weet de voorlopige inhoudsopgave en structuur van het boek.
 • Je weet welke verhalen jij hebt opgepakt en dus voor de volgende sprint afhebt.
 • Je hebt een aantal 1:1 of 1:2 afspraken met anderen gemaakt om specifieke verhalen op te pakken en uit te diepen.
 • Je weet de hartslag van de reis die de frequentie en duur van de sprints bepaald.
 • Je weet wanneer en waar de volgende cirkelbijeenkomst is.

Notulen Cirkel 2

Notulist: Harm heel veel dank Harm!

Warm worden

Martien herhaalt het vurig verlangen: 1 miljoen euro in de pot op 7/7/7.

 • Het gaat niet om het geld. Wel dient het meegenomen worden in wat we doen omdat het de voorwaarden schept om het te kunnen doen.

Communicatiestrategie

 • Viraal
 • Geheimzinnigheid
 • Martien seint kennissen van Marjolein

Agenda

 • Hink Stap Sprong—gedaan! Zie Aloha:Cirkels voor het overzicht.
 • Wiki Patroon—gedaan! Heeft nog wel een leercurve bij de meesten.
 • TOC Boek—eerste start gemaakt. overzicht volgt nog
 • Hartslag—gedaan! En is gezet op sprints van één week, elke woensdag. Zie Aloha:Cirkels voor details.
 • Beginselen—niet gedaan; Martien doet vóór Aloha:Cirkel 3 een voorzet.
 • Verhalen—niet gedaan; Willem bereidt dat voor voor Aloha:Cirkel 3.
 • Kosten/tijd/investeren; niet gedaan.

Brandende vragen

 • What if investeerder op ons afstapt?
 • Contextuele en kernactiviteiten?
 • Welke rollen wanneer: projectleiding, schrijver, marketeer?
 • Wie welke bijdrage levert, resultaten en daarvoor vergoed wordt?
 • Faciliteiten?
 • Synergie met andere initiatieven?
 • Kernteam, vrienden, kundekring, kennissenkring?
 • Hoe gaat de buitenwereld ons compenseren?

Het Boek

Oraties

Iedereen geeft zijn of haar oratie van drie minuten. Martien heeft een waterklok meegenomen om iedereen een vergelijkbare zendtijd te geven.

Harry's oratie van drie minuten

Harry is er niet. Zit in België. Maar Harry's oratie van drie minuten staat al online op zijn persoonlijke pagina.

Martien's oratie van drie minuten

Ik wil graag vitaliserende energieën inbrengen. Bezielend en inspirerend. Ik ga uit van wederkerigheid. Laat me graag verrassen. Het grote Avontuur. Samenwerken in organisaties. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Vrijheid betrokkenheid. Eerlijkheid en congruentie en integriteit. Authenticiteit. Matigheid en respect. Interessant dat je dit zo verwoord en bij je overkomt Harm. Ik kan me niet goed herinneren dat ik dit zo gezegd heb—Martien.

Een waarschuwing: Ik ben nogal onstuimig, eigenzinnig en direct. Loop regelmatig te ver voor de muziek uit. Ik stap uit wanneer ik me genaaid voel. Ik heb gefaald als ik… Wat wil ik doen. Schrijven van een schitterend boek. Inhoud, dus ook schrijven. Software is executeerbare kennis. Liefhebben is extreem belangrijk voor mij. Voor liefde moet ik hard werken. Ik verwacht dat van de ander ook. Jullie mogen mijn pincode weten. Ik geloof in open technologie, open standaarden. Ik geloof ook in strategische communicatie. Het algehele belang gaat boven individueel, ook als ik daar zelf last van heb. Ik ben een leerling heelmeester. Ik zou wel heel Nederland, en heel de aarde willen dienen, geënt op liefde. "De kracht van reclame zit in herhaling." Hihi.—Harm

Waarden:

 • Diep wederzijds respect.
 • Radicaal open.
 • Heel-al

Sinds 20 november staat Martien's oratie van drie minuten ook online.

Dennis' oratie van drie minuten

Ik ben met deze reis voornamelijk op zoek naar een manier van samenwerken die ervoor gaat zorgen dat ik mijzelf vrij kan uiten en waarin kritiek vrij spel heeft. Leuke tegenstelling, maar volgens mij de moeite waard om uit te zoeken. Een gezond spel van tegenstellingen zal zorgen voor discussie en discussie zal (hopelijk) leiden tot een gezamelijk beslist antwoord… geformuleerd in een patroon (toch?)

Mijn persoonlijke doel gedurende deze reis kan zijn:

 • het vinden van mijzelf in het gezelschap;
 • het nemen van collectieve beslissingen (ben een nogal van het snel beslissen om mensen heen… quick and dirty so to say;
 • het zoeken naar een plaats voor mijn eigen soortgelijke visie van een boek en of deze valt te verenigen met onze gezamelijke reis.

Na onze bespreking op 14 november, heb ik gesproken met mijn collega's en ben ik met hen op zoek gegaan naar een manier waarop ik vanuit JAM verantwoordelijk kan zijn voor onze beeldende uitingen. Het is echter wel geoppperd dat we één extra persoon in zullen zetten vanuit JAM en dat is JAM zelf… onze eigen gecreëerde rechthebbende persoon die een verzameling is van ons en ons collectief gevoel dan ook zal vertegenwoordigen.

Mijn kernwaarden gedurende mijn oratie waren:

 • DAADKRACHT
 • Beeldend vermogen… Vertalend
 • helderheid… Transparantie

Heb gemerkt dat mijn oratie al een leven heeft gekregen… zal dus nog groeien en volwassen worden.

Stanley's oratie van drie minuten

Ik wens ten diepste dit proces zo lang als ik staat ben en in de gelegenheid ben op een positieve wijze te ondersteunen.

Ik hoop daartoe voldoende vitaliserende en vernieuwende elementen in te brengen zodat dit mijn mede-reizigers gaat inspireren en bezielen.

Uiteraard ga ik uit van wederkerigheid maar dat is iets waar ik geen beelden of vooropgezette verwachtingen van heb. Ik laat me graag verrassen!

Mijn passie ligt bij het inbrengen van mijn vernieuwende kijk op samenwerken binnen organisaties en netwerken door anders waar te nemen en dialoog, innovatief durven te zijn, onderzoeken en het tonen van dienstbaarheid voor het geheel.

Marjolein's oratie van drie minuten

"Ik geloof erin dat wij met elkaar onze toekomst creeren en deze verandering positief kan uitpakken als een groot gedeelte van onze bevolking dit besef en bewustzijn ook heeft en wij elkaar aanspreken om onze verantwoordelijkheid te nemen. Hiervoor zijn sterke, verantwoordelijke, liefdevolle, zelfbewuste mannen en vrouwen nodig, die hun nek durven uit te steken. Ik help graag om deze mensen te vinden en te verbinden".

Nieuwe waarden en nieuwe wereld. We creëren de toekomst met elkaar, met zelfbewuste mannen en vrouwen. Verbinden aan mensen. We hebben altijd te maken met vernieuwing. Anders zijn we aan dode paarden aan het sleuren. Makkelijker om het te doen met mensen wiens energie gelijk is en positief.

Ik zie mezelf als wijs, bruggenbouwer, informatiemakelaar, ondernemer/visionair, rentmeester, innovator en ambassadeur. Samengevat uit zich dit in mijn rol als netwerker en verbinder.

Waarden:

 • Openheid.
 • Vertrouwen.
 • Authenticiteit
 • Liefde en open hart
 • Resultaatgericht en afspraken nakomen

Sinds 21 november staat Marjolein's oratie van drie minuten online.

Harm: Procesoriëntatie omvat ook doelgerichtheid en resultaten. Martien: Don Beck ging eens op een papiertje staan stampen waarop het woord proces stond.

Willem's oratie van drie minuten

Ik weet bijna nooit iets zeker. Geen eenduidige statement. Knutselen met punten en inhoudelijke verdeling van werk. Ook omdat dat de groepsdynamiek beïnvloedt. Laatste 10 tot 20 percent helder te trekken. Voor veel mensen zijn projecten voorspelbaar, in software zijn ze dat niet, daar kan ik bij helpen.

Waarden:

 • Doen.
 • Iedereen doet zijn best, gegeven beschikbare kennis en hulpbronnen.
 • Doorlopend waarde opleveren.
 • Eigen en omgevingsgezondheid nr. 1.
 • Congruentie: doen wat je zegt, zeggen wat je lichaam zegt.

Rollen:

 • Dwarsdenker.
 • Scepticus.
 • Huurling schrijven.
 • Ontwikkelaar.

Drijfveren:

 • Lef, mezelf ontwikkelen, door weer ergens in te stappen.
 • Volharden.
 • Samen werken. Het vervangen van tijd door focus.

Wens

 • Mezelf in focus te krijgen.
 • Persoonlijk bedrijf: Van nothing naar something

Martien:Manifestatie komt telkens naar boven. Resultaatgerichtheid is de ster.

Waarde werkt altijd gedragsverruimend. Vanuit het diepste van het hart. Norm heeft grenzen, is gedragsbeperkend.

Harm's oratie van drie minuten

? [misschien maakte iemand hier aantekeningen van?] Ja, ik, zegt Marjolein:

 • wijze gek
 • mensen en eigen leven
 • invoelend + cognitief
 • economisch = waarde toevoeging
 • stoorzenders bekijken en in de gaten houden

Gemeenschappelijke waarden:

 • Resultaatgerichtheid, doelen en reizen.
 • Van niets naar iets. Is dit een ontwikkelingsoriëntatie? [Dennis, heb jij hier het plaatje voor?]
 • Keten van talenten. Eerlijk naar jezelf, en naar elkaar.
 • Echtheid. Puurheid en ongezoet. Laag dieper.
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid.

Bijna pauze…

Marjolein: In de Rennaisancegroep was iemand die vasthield aan alle guru’s: spiral dynamics, etcetera. Tuurlijk worden we geïnspireerd door anderen, maar dit is onze reis.

Talking stick, talking stone. Daar wil je iets over kwijt.

ping-ping-ping—pauze

Onderwerpen die opkomen:

 • Verbindingen leggen. Innoveren.
 • Copyright. Zorgvuldig gebruik maken van bronnen. Bijvoorbeeld door bronvermelding.

Verhalen creëren van de dingen die we meemaken. Een maand tevoren beginnen we opnieuw. Een reis. Alles opnieuw doen. Herschrijven. Verbeteren. Een boek bouw je niet, dat groei je. Het gedraagt zich als een levend organisme. Boek kan een persoonlijkheid hebben, net als een rechtspersoon. Een bv kan bijvoorbeeld de schuld krijgen van iets.

Willen we alleen een boek? Nee. Ook een lijntje naar lllink. En/of naar een documentairemaker. Manon zou dit kunnen doen of coördineren.

levendige persona's voor in het boek:

 • Slager
 • Notaris
 • Wetenschapper
 • De Beleidsmaker

Zouden we een investeerder willen? We kunnen er onze onafhankelijkheid mee kwijtraken. Nederigheid kan een effect zijn van het hebben van een geldschieter. Nederigheid is niet altijd slecht.

Dit is een boek voor mensen. “Vijftien miljoen mensen”. Breng je het scherp?

Wat willen we individueel?

Stanley:

 • Vernieuwing.
 • Rondom organisaties.
 • Oost en west integreren.
 • Verder nog niet duidelijk.

Marjolein:

 • Het gaat er in het boek om mensen die verantwoordelijkheid nemen, zich ook vrij te doen voelen.
 • Mensen bewust maken dat ze anders in het leven kunnen staan bijv. naar nieuwe organisatievormen.

Martien:

 • Vurig verlangen: op een nieuwe manier samenwerken.
 • aloha
 • Uit je zelf opereren. Zelf-standig
 • Gedistribueerd reputatiesysteem.

Dennis:

 • Bezig met nieuwe bedrijfjes.
 • Drempel verlagen naar nieuwe vormen van leven door kennis te vergroten.

Harm:

 • Mijn werk: fascinerend en krachtig faciliteren van groepen die het doel hebben om een product, dienst of bedrijf te ontwikkelen.
 • Nieuwe vaardigheden leren, zoals tekenen tijdens en na een sessie.
 • Een zakelijk, energetisch en emotioneel gezonde manier van samenwerken ontwikkelen.
 • Een mooi boek maken, met spin offs die daarbij horen.

Wat ontstaat er samen?

 • Humungus fungus. What constitutes an individual organism.
 • Vage vuur. Zero point field. Tussenwereld.
 • [wellicht kunnen we hierop verder?]

Hink Stap Sprong

 • [wie heeft er aanvullingen?]